Om Nodebis

Nodebis Applications tillhandahåller, via sina dotterbolag, digitaliseringstjänster för beslutsstöd samt applikationer för bland annat tillgänglighet och optimering av resurser.

Portify och Miljöbilscentralen är verksamma inom fordonsadministration och fleet management med kommuner och regioner som största kundsegment.

Medmind erbjuder tjänster i form av affärsintelligens till framförallt läkemedelsföretag i Norden. Medminds kunder är marknads och försäljningsavdelningar inom nordisk Life Science.

Bisnis Analys tillhandahåller ett webbaserat analysverktyg, Bisniskollen, för beslutfattare i näringsliv och kommuner. Bisniskollen ger användaren ett digitalt process- och beslutstöd för att skapa ett stort antal olika urval och rapporter med detaljerad information om alla svenska aktiebolag och branscher. Verktyget ger även möjlighet att göra jämförelser av bolag och segment och bevakningar kan sättas för regelbundna uppdateringar om valda bolag. Tjänsten säljs via årsabonnemang och ger obegränsad användning.

Radsoft AS erbjuder digitala tjänster för systemspel och är digitalt ombud för de nordiska speloperatörerna inom sportspel och trav genom licensavtal avtal med Norsk Tipping, Norsk Rikstoto, Svenska Spel, ATG, Dansk Tipstjeneste och DanToto samt är sedan ett par månader även representerade på den stora tyska marknaden för systemspel.