Nodebis Applications AB, aktieägare 2022-11-01

Aktiekapitalets utveckling 2016-2022