Aktie och ägare

Utdelningspolicy

Nodebis utdelningspolicy är att den årliga utdelningen ska uppgå till minst 1 kr per aktie beaktat Bolagets investerings- och kapitalbehov.

Likviditetsgaranti

Bolaget har likviditetsgarantiavtal med Mangold Fondkommission AB. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs.

Ägarlista
Aktiedata
Aktiekapitalets utveckling 2016-2023
Ägande styrelse och ledning
Insynstransaktioner: Köp & Sälj

Källa: Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från flera källor, bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifieringsdatumet motsvarar när ägandet senast kunnat verifieras. Uppdateringar sker löpande och främst på kvartalsbasis.