Kontakt

Lena Sundsvik, VD och koncernchef
lena.sundsvik@nodebis.se
070-385 05 99

För frågor angående innehållet på sidan,
vänligen maila till info@nodebis.se

Dokument

Bolagsordning
Registreringsbevis

Styrelse, ledande befattningar och revisor

Lars Save

Ordförande

Lars Save, född 1954, är styrelseledamot och ordförande i ett större antal noterade och onoterade bolag inom främst informationsteknik och IT.
Ett urval av aktuella engagemang är som ordförande för Amnode AB (noterat på Spotlight Stock Market) och Nodeus Group AB samt VD och ledamot för Alfanode AB.

Lena Sundsvik

VD och koncernchef

Lena Sundsvik, född 1968, har en kandidatexamen i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon driver Verksamhetspartner Lena Sundsvik AB och är styrelseledamot i Skawen Holding AB. Hon har tidigare varit Partner på Leading Business AB samt ansvarig för kundutvecklingsprojekt och utvecklingsavdelningens linjeverksamhet på Stoneridge Electronics AB.

Margareta Strandbacke

Ledamot

Margareta Strandbacke, född 1957, har under många år varit VD/ Koncernchef, etablerat och drivit bolag företrädelsevis inom IT-branschen. Margareta är ledamot och t.f VD för Xavi Solutionnode AB. Driver eget bolag med interim chefsuppdrag, affärsutveckling, rådgivning och rekryteringsuppdrag.

 

Maria Järviken

Ledamot

Maria Järviken, född 1967, har en magisterexamen i företagsekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hon driver Redovisningskontoret Järviken AB. Hon har arbetat med konsultverksamhet avseende ekonomistyrning i mindre bolag samt drivit redovisningsbyrå under många år.

Paul Rehn

Ledamot

Paul Rehn, född 1951, har en civilingenjörsutbildning från Lunds Tekniska Högskola. Han har lång erfarenhet från olika befattningar inom Skanska bland annat som VD för Skanska Software AB. Han är grundare och har varit VD i Strusoft AB. Strusoft utvecklar mjukvaror för byggbranschen och har bolag i ett tiotal länder.  Övriga styrelsebefattningar: Styrelseledamot i StruSoft AB, OMotion AB, Alfanode AB, Xavi Solutionnode AB samt P Rehn Investment AB. 

Johan Sandwall

Ledamot

Johan Sandwall, född 1991, har examen i Industrial and Financial Management från Handelshögskolan i Göteborg. Han har mer än 15 års erfarenhet av olika former av marknadsföring. Johan driver bolagen Sandwall & Company AB samt Sandwall & Partners AB. 

Marie Kvist

CFO

Marie Kvist, född 1981, har en kandidatexamen i ekonomi från Högskolan Väst. Hon har varit CFO i Nodebis sedan 2021 och är styrelseledamot i flertalet av Nodebis dotterbolag. Under åren 2017-2022 arbetade hon med koncernredovisningen inom Empir Group, noterat på Nasdaq Small Cap marknaden. Innan dess hade Marie uppdrag inom offentlig verksamhet samt mindre privata IT-företag.

Revisor

Bolagets revisor är auktoriserad revisor Johan Fransson, verksam vid
JF Revision AB.